Svenska Skolan Logga

Svenska Skolföreningens Styrdokument

Diverse Styrdokument


Läs mer här om vår registrering och riktlinjer

Svenska Skolföreningens policy för förvarande av personuppgifter

Svenska Skolföreningens Policy Dokument

Svenska Skolans regelverk registrerat hos MOE


Svenska Skolföreningens Mål- och Riktlinjer

Svenska Skolföreningens Stadgar registerade hos ROS

unsplash