Svenska Skolan Singapore Logga

Svenska Skolföreningens Styrdokument

Diverse Styrdokument


Läs mer här om vår registrering och riktlinjer

Svenska Skolföreningens policy för förvarande av personuppgifter

Svenska Skolföreningens Policy Dokument

Svenska Skolans regelverk registrerat hos MOE


Svenska Skolföreningens Mål- och Riktlinjer


Svenska Skolföreningens Stadgar registerade hos ROS

unsplash