Svenska Skolan Singapore Logga

Svenska Skolföreningen i SingaporeSvenska Skolan i Singapore drivs av Svenska Skolföreningen i Singapore (SSfS). Föreningen erbjuder svenska barn kompletterande undervisning två lektionstimmar per vecka under läsåret. Verksamheten är ideell, finansieras med statsbidrag från Sverige samt med elevavgifter och ska bedrivas enligt våra stadgar.


Föreningen administreras av elevernas föräldrar vilka bidrar praktiskt på olika sätt genom arbete i t ex biblioteket eller styrelsen.


Undervisningen följer Skolverkets kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och bedrivs av lärare som i de allra flesta fall har någon form av pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet av undervisning. I många klasser arbetar den ansvariga läraren tillsammans med en assistent och i vissa klasser delar två lärare på lärar/assistent rollen.


Syftet med undervisningen på SSfS är att upprätthålla och vidareutveckla barnens kunskaper i svenska och att stärka den svenska tillhörigheten genom att erbjuda eleverna ett svenskt kulturutbud.


Förutom den planlagda undervisningen, annordnar föreningen aktiviteter utanför skolan, t ex familjedagar, . Luciafirande/julavslutning på skolan och traditionell skolavslutning är andra uppskattade arrangemang.


Du blir automatiskt medlem om du har barn på Svenska Skolan.