Svenska Skolan Logga

Dags att betala skolavgiften!

För att delta i skolans undervisning behöver du betala din avgift innan skolstart. Du kan välja att betala svenska skolans avgift per termin eller direkt för hela året.


Betalning via PayNow görs till UEN T17SS0114D eller via QR-koden


HELÅR - SGD 650  


PER TERMIN - SGD 400.


Kom ihåg att skriva elevens/elevernas namn i betalningsfältet som referens.
Håll kontakt!

Vi håller regelbunden kontakt med familjer via FB grupp och WhatsApp grupp. 


Klicka på FB länken för att gå med i gruppen. Kontakta din lärare för länken till WhatsApp gruppen.