Svenska Skolan Singapore Logga

Dags att betala skolavgiften!

För att delta i skolans undervisning behöver du betala din avgift innan skolstart. Du kan välja att betala svenska skolans avgift per termin eller direkt för hela året.


Betalning via PayNow görs till UEN T17SS0114D eller via QR-koden


HELÅR - SGD 650  


PER TERMIN - SGD 400.


Kom ihåg att skriva elevens/elevernas namn i betalningsfältet som referens.
Helår SGD650

Per termin SGD450


För dig som har ett barn i vår grupp svenska för nybörjare gäller en lite högre avgift då vi inte får något statsbidrag för dessa elever. Du behöver betala avgiften innan skolstart. Du kan välja att betala svenska skolans avgift per termin eller direkt för hela året.


Betalning via PayNow görs till UEN T17SS0114D eller via QR-koden


HELÅR - SGD850


PER TERMIN - SGD600.


Kom ihåg att skriva elevens/elevernas namn i betalningsfältet som referens.


Helår SGD850

Per termin SGD600

Håll kontakt!

Vi håller regelbunden kontakt med familjer vår WhatsApp grupp. 


 Kontakta din lärare för länken till WhatsApp gruppen.


Du kan också följa oss på

Instagram och Facebook