Svenska Skolan Singapore Logga

Om Svenska skolan i Singapore

Varje torsdag eftermiddag samlas elever från olika internationella  och lokala skolor i Singapore på Svenska Skolan. Undervisning hålls på Stamdford American International School, Woodleigh.

 

Språk är inte bara ett sätt att kommunicera, språk är också en länk till vår kultur och identitet. Därför fyller Svenska Skolan en viktig funktion oavsett hur länge du varit här. Vi strävar efter att Svenska Skolan ska vara utvecklande, lärorik och positiv samt, inte minst, en mötesplats för svensktalande barn.

 

”I Svenska Skolan känner man gemenskap och trygghet med Sverige som ligger 965 mil från Singapore. Genom god utbildning i språk, kultur, historia och traditioner utvecklar och fördjupar barn och vuxna en närhet med Sverige, i nuet och inför framtiden. Svenska Skolans familjer är en del av ett litet Sverige i ett tropiskt land och barnen ser varje vecka fram emot lektioner som är roliga, innovativa och givande.

 

Svenska Skolan i Singapore drivs av Svenska Skolföreningen i Singapore (SSfS). Föreningen erbjuder svenska barn från förskoleklass till år 9 kompletterande undervisning i svenska två lektionstimmar per vecka i enlighet med Skolverkets styrdokument.

 

Svenska Skolan är en ideell föräldraorganisation och är i ständigt behov av hjälp för mindre eller större uppdrag. Vill du också vara med? Hör gärna av dig till info@svenskaskolansingapore.se

 

unsplash