Svenska Skolan Logga

VÅR PERSONAL

Svenska Skolan Logga

Personalstyrkan på Svenska Skolan kan se olika ut från år till år men vi arbetar utifrån att alla klasser ska ha en lärare och vid behov finns det en assistent.

Våra lärare och lärarassistenter

Bibliotekarie