Svenska Skolan Singapore Logga

Det ska vi fira

Evenemang och Samarbeten

Varje år arrangerar Svenska Skolan en julavslutning med Luciatåg. Vi  arrangerar också en skrivtävling i Samarbete med SWEA, familjedagar samt en  sommaravslutning för alla barn. 


Varje år håller Svenska Skolföreningen ett årsmöte för alla medlemar då vi bland annat presenterar året som gått i en årsberättelse, vi väljer in styrelsemedlemar och beslutar om budgeten. Årsmötet hålls i oktober och inbjudan skickas ut med via email. Du kan läsa mer om årsmötet 2016 här


Svenska Skolan i Singapore samarbetar med andra Svenska organistioner i Singapore för att främja gemenskapen och förstärka känslan av tillhörighet med Sverige. Om du är ett Svenskt företag eller organisation i Singapore kontakta gärna oss så kan vi diskutera hur vi kan hjälpa varandra.


IKEA sponsrar julmust och annat gott till våra skolavslutningar. Det är vi väldigt tacksamma för!

Varje år organiserar Svenska Skolan en skrivtävling tillsammans med SWEA för alla barn i Singapore.


Genom tävlingen vill vi främja det svenska språket och inspirera barnens och ungdomarnas kreativitet och skrivglädje.

Vi samarbetar med Svenska Ambassaden och SWEA i Singapore för att planera Sveriges Nationaldags firande.

I maj har vi vår skolavslutning på. Det brukar vara väldigt vackert. 

Kontakta ordförande för Svenska Skolföreningen för att diskutera eventullt samarbete.