Svenska Skolan Logga

Läsåret & Lektioner

2024/2025

(med reservation för eventuella ändringar)

Höstterminen 2023


Aug: 22, 29


Sep: 5, 12, 19, 26


Okt: 3, 10, 17  (24 och 31 lov)


Nov: 7, 14, 21  (28 lov)


Dec: 5, (genrep inför julavslutning)


7  Dec julavslutning

Vårterminen 2024


Jan: 9,16, 23 (30 lov)


Feb: 6, 13, 20, 27


Mars: 6, 13, 20 (27 lov)


April: 10, 17, 24 (3 lov)


Maj: 8, 15, 22  (1 lov, 22 är genrep inför skolavslutning)


29 Maj Skolavslutning

Lektionstillfällen


Meddela sjukdom och annan frånvaro till respektive lärare eller eventuell föräldrarepresentant.


Det krävs minst 70% närvaro för att få intyg om deltagande i kompletterande svenskundervisning. Inga giltiga betyg i svenska utfärdas.


Eleverna får läxor och uppmuntras att läsa något på svenska under veckorna.


Gå upp till klassrumskorridoren tidigast kl. 15.55 eftersom det finns eleverna där som har lektioner innan.


Eleverna måste hämtas kl. 18.00. Vänligen kom endast upp till våningen tidigast 5 minuter innan avslut. Man får alltså inte vänta på våningen utan hänvisas istället till biblioteket eller café på plan 2.


Svenska Skolan kan inte ta ansvar för de elever som inte hämtas i tid. Vid eventuell försening, ring läraren så att berörd elev kan meddelas om detta.