Lärare

LärarePersonalstyrkan på Svenska Skolan kan se olika ut från år till år, men gemensamt för majoriteten som arbetar hos oss är att de har pedagogisk kompetens och/eller erfarenhet från skolvärlden samt är mycket engagerade i verksamheten. Vi arbetar utifrån att alla klasser ska ha en lärare och en assistent.

Förskoleklassen


För förskoleklassen är Jeanette Spegel lärare. "I förskoleklassen jobbar vi mycket med bokstäver och bokstavsljud.  Sång och lek är ingredienser som vi gillar att krydda våra lektioner med!"

Annelie Nikou
Annelie Nikou

1:an

I år är Lars Hultqvist lärare i första klass. "I ettan lär vi oss att skriva, lyssna och berätta. Vi pratar om rimord, årstider, traditioner, geografi och djur. Genom samarbete och lek fokuserar vi vår energi!"

2:an

I klass 2 är Ingrid Mänd  lärare.

"I tvåan har vi temaveckor om den svenska naturen och forntiden.  Vi lär oss också att uppfatta den röda tråden när vi läser och övar på att skriva egna texter med både fakta och fantasi."

Annelie Nikou
Lena Winter

3:an

I klass 3 är   Maria Palm lärare.


"I år tre bekantar vi oss med fiskar, grod-och kräldjur. Vi fortsätter vår resa genom forntiden och besöker brons-och järnåldern. På ett lustfyllt sätt utvecklar vi förmågan att tala och skriva på svenska!"

4-5:an

I klass 4-5 är Helene Forsberg lärare

"I vår klass jobbar vi med allt från att utvecklas i det svenska språket till att lära oss mer om Sverige, vår historia och våra traditioner. Vårt motto är, det ska vara kul och lärorikt!"

Camilla Olsson
Heidi Heidkamp

6 - 9:an

I klass 6-9 arbetar Charlotta Björn  som lärare.

"Vi  blandar lektionerna med allvar och ibland även med lärande lekar. Vi pratar om Sveriges historia, geografi, uppmuntrar läsandet och skrivandet om än i olika storlekar."

Huvudlärare 


Annelie Nikou organiserar och leder lärarnas arbete

Heidi Heidkamp