Betalningar


Betalning av skolavgiftSkolavgiften för skolåret 2022/2023 är S$525 skolavgiften per termin är S$300. Betalning via PayNow görs till UEN T17SS0114D. Lämna meddelande till mottagaren om vem som betalar för vilken elev.


Vi kan även erbjuda betalning via PayPal (se nederst på denna sida för PayPal länk. ) men vi kommer då att ta ut en administrativ avgift för att täcka kostnaderna för denna tjänst. Priset för skolåret 2022-2023 blir då S$551 och per termin S$315

Svenska Skolföreningen i Singapore (SSfS)

Betalning av skolavgift (inkl adm avgift)
Elevens/Elevernas namn: