Anmälan


Anmälan


För att delta i den kompletterande undervisningen i svenska vid Svenska Skolan krävs följande enligt SSfS:


- att minst en förälder är svensk medborgare

- att svenska är ett levande språk i hemmet, dvs. att eleven dagligen pratar svenska hemma

- att eleven för sin ålder har grundläggande kunskaper i svenska språket

- ett aktivt föräldraengagemang i Svenska Skolan


I enlighet med det svenska skolsystemet kommer barnet/barnen att placeras i den årskurs som

hans/hennes årskull tillhör i Sverige. Skolavgiften är $500 per läsår eller $325 per termin. För betalningsalternativ se under Hem - Betalningar i menyn.Under rådande omständigheter ber vi dig anmäla ditt/dina barn för att hjälpa oss i vår planering för nästa läsår. Samtidigt ber vi dig också avvakta med att betala avgiften tills undervisningen börjar i höst.
Svenska Skolföreningen i Singapore (SSfS)