Sofia Distans

Sofia Distans

 

Sofia Distans följer svenska grundskolans kursplan och erbjuder undervisning i årskurs 6-9 via egen dator. Undervisningen är utformad med veckovis planering uppdelat på 35 veckor. Vid varje nytt arbetsområde finns möjlighet att se filmade genomgångar av en svensk lärare där eleven får veta mål, beräknad tid, vad som ska läsas och vad som skall skickas in.

 

 

Det är valfritt om man vill följa Sofia Distans tidsplanering eller om man vill bestämma sin egen studietakt. För att få betyg måste eleven dock ha gjort det som krävs i de olika delmomenten och klarat proven.

 

Svenska Skolan i Singapore erbjuder en handledarledd Sofia Distans-klass där elever kan få motivation, hjälp och uppföljning att hålla takten. Utöver den tid som läggs i skolan kommer de flesta elever även att behöva arbeta hemma. Läraren på Sofia Distans i Sverige bedömer det arbete som skickas in och betygsätter eleven. I åk 9 är det extra viktigt att få betyg för att på så sätt få behörighet att söka till svenskt gymnasium. Upplägget och undervisningen kan vara ett alternativ även för den elev som inte har behov av att få ett formellt betyg.

 

Ansvarsfördelningen mellan elev, lärare och handledare är viktig att förstå.

 

Följande är utdrag från Sofia Distans hemsida:

 

”Eleven ansvarar för sina studier och ser till att inlämningsuppgifter görs i tid inför bedömning.

 

Eleven vänder sig till sin lärare på Sofia Distans med frågor.

 

Lärarens ansvar är att besvara elevens frågor och bedöma elevernas uppgifter enligt kunskapskrav och förmågor.

 

Handledaren hjälper eleven att strukturera sina studier och går tillsammans med eleven igenom vad som ska göras, tar fram och övervakar prov.

 

Det är dock viktigt att betona att handledaren inte är lärare och ska således inte undervisa.”

 

Vi vill poängtera att eleven tillsammans med sina föräldrar är ansvarig för att läxor och inlämningsuppgifter görs, medan handledarens ansvar är att följa upp och hjälpa varje elev, individuellt eller i grupp, under lektionstid samt att vara länken till Sofia Distans i Sverige vad gäller allmänna frågor och genomförandet av allmänna och nationella prov. Föräldrar till elever i Sofia Distans förväntas kunna ställa upp som vikarie om handledaren är sjuk eller behöver ta semester.

 

Anmälan och avgift

Anmälan till Sofia Distans görs via hemsidan www.sofiadistans.nu. Där finns mer information om kursupplägg och avgifter för elever som är bosatta utomlands. Vissa elever kommer att ha rätt till bidrag från svenska staten beroende på anknytning till svenskt bolag och anställningsform i utlandet.

 

Avgiften till Svenska Skolan kommer att vara samma som för deltagandet i övrig undervisning, det vill säga $450 för läsåret 2017/18. Anmälan att delta i Svenska Skolans handledarklass är bindande. Se mer angående betalning här

 

Kontakta oss

Svenska Skolföreningen i Singapore bedriver svenskundervisningen i lokaler på

Stamford American International School.

Adress: 1 Woodleigh Lane, 357684, Adams Building, plan 6.

 

E-post adress

info@svenskaskolansingapore.se