Svenska Skolans Kursplan

Svenska Skolans Kursplan

Svenska Skolan följer Skolverkets läroplan för kompleterande Svenskundervisning i utlandet.

Du kan läsa mer på Skolverkets hemsida

Undervisning och betyg

Eleverna får sin huvudsakliga utbildning vid en nationell eller internationell skola. Undervisning i svenska språket och om Sverige kompletterar utbildningen. Undervisningen har en egen fastställd kursplan. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan. Eleverna får inga betyg.

Mer information

Skolgång utomlands

 

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till en kostnadsfri utbildning. Om du och dina barn väljer att flytta eller vistas utomlands under en längre period upphör skolplikten och därmed rätten till utbildning. När ni är utomlands kan ditt barn ta del av svensk utbildning på grundskole- och gymnasienivå mot en avgift.

 

Om utlandsvistelse och skolplikt

Former av utbildning

 

Det finns olika former av svensk utbildning i utlandet:

 

Svenska utlandsskolor

 

Distansundervisning

 

En svensk sektion vid en utländsk skola

 

Kompletterande svensk undervisning

Kontakta oss

Svenska Skolföreningen i Singapore bedriver svenskundervisningen i lokaler på

Stamford American International School.

Adress: 1 Woodleigh Lane, 357684, Adams Building, plan 6.

 

E-post adress

info@svenskaskolansingapore.se