Lärare

Lärare

 

 

Personalstyrkan på Svenska Skolan kan se olika ut från år till år, men gemensamt för majoriteten som arbetar hos oss är att de har pedagogisk kompetens och/eller erfarenhet från skolvärlden samt är mycket engagerade i verksamheten. Vi arbetar utifrån att alla klasser ska ha en lärare och en assistent.

Förskoleklassen

 

Förskoleklassen består i år av Annelie Nikou som också är vår huvudlärare. Maria Sehlin och Annika Blidberg är assistenter. "Vi i förskoleklassen jobbar mycket med bokstäver och bokstavsljud. Sång och lek är ingredienser som vi gillar att krydda våra lektioner med!"

Annelie Nikou
Annelie Nikou
Maria Sehlin
Kerstin Dahl
Annika Larsson

1:an

I år är Kerstin Dahl lärare och Annika Larsson assistent.

"I ettan lär vi oss att skriva, lyssna och berätta. Vi pratar om rimord, årstider, traditioner, geografi och djur. Genom samarbete och lek fokuserar vi vår energi!"

2:an

I klass 2 är Maria Alveflo lärare och Malin Lager assistent.

"I tvåan har vi temaveckor om den svenska naturen och forntiden. Vi lär oss också att uppfatta den röda tråden när vi läser och övar på att skriva egna texter med både fakta och fantasi."

Malin Lager
Malin Lager
Camilla Olsson
Åsa Svedenklint

3:an

 

I klass 3 delar Åsa Svedenklint och Camilla Olsson på lärar- och assistentrollen.

 

"I år tre bekantar vi oss med fiskar, grod-och kräldjur. Vi fortsätter vår resa genom forntiden och besöker brons-och järnåldern. På ett lustfyllt sätt utvecklar vi förmågan att tala och skriva på svenska!"

4:an

I klass 4 är Lena Winter lärare och Johanna Wall assistent.

"I vår klass jobbar vi med allt från att utvecklas i det svenska språket till att lära oss mer om Sverige, vår historia och våra traditioner. Vårt motto - Det skall vara Kul och Lärorikt!"

Lena Winter
Lena Winter
Maria Palm
Kristel Käärames

5:an

I klass 5 delar Maria Palm och Kristel Kääramees på lärar- och assistentrollen.

 

"I klass 5 'reser' vi i Norden och lär känna Sveriges grannländer. Vi är duktiga på att skriva och berätta historier och kan mycket om Sverige!"

6 - 9:an

I klass 6-9 arbetar Heidi Heidikamp som lärare och Carina Johansson är assistent.

 

"Vi är två glada värmlänningar som blandar lektionerna med allvar och ibland även med lärande lekar. Vi pratar om Sveriges historia, geografi, uppmuntrar läsandet och skrivandet om än i olika storlekar."

Heidi Heidkamp
Carina Johansson

Kontakta oss

Svenska Skolföreningen i Singapore bedriver svenskundervisningen i lokaler på

Stamford American International School.

Adress: 1 Woodleigh Lane, 357684, Adams Building, plan 6.

 

E-post adress

info@svenskaskolansingapore.se