Lärare

Lärare

 

 

Personalstyrkan på Svenska Skolan kan se olika ut från år till år, men gemensamt för majoriteten som arbetar hos oss är att de har pedagogisk kompetens och/eller erfarenhet från skolvärlden samt är mycket engagerade i verksamheten. Vi arbetar utifrån att alla klasser ska ha en lärare och en assistent.

Förskoleklassen

 

Förskoleklassen består i år av Annelie Nikou som också är vår huvudlärare. Kerstin Bengtsson är assistent. "Vi i förskoleklassen jobbar mycket med bokstäver och bokstavsljud. Sång och lek är ingredienser som vi gillar att krydda våra lektioner med!"

Annelie Nikou
Maria Sehlin
Annelie Nikou
Annelie Nikou
Annelie Nikou
Annelie Nikou

1:an

I år är har vi två klasser i årskurs 1. I 1A är Lina Ibrahim lärare och Jeanette Spegel assistent. För 1B är Susanna Sternberg lärare och Natalie Nikou assistent.

 

 

"I ettan lär vi oss att skriva, lyssna och berätta. Vi pratar om rimord, årstider, traditioner, geografi och djur. Genom samarbete och lek fokuserar vi vår energi!"

3:an

 

I klass 3 är Lina Portnoff lärare och Ulf Jonsson asisstent .

 

"I år tre bekantar vi oss med fiskar, grod-och kräldjur. Vi fortsätter vår resa genom forntiden och besöker brons-och järnåldern. På ett lustfyllt sätt utvecklar vi förmågan att tala och skriva på svenska!"

Annelie Nikou
Annelie Nikou
Camilla Olsson
Malin Lager
Malin Lager

2:an

I klass 2 är Helene Forsberg lärare och Maria Palm och Annika Kenndal assistenter.

"I tvåan har vi temaveckor om den svenska naturen och forntiden. Vi lär oss också att uppfatta den röda tråden när vi läser och övar på att skriva egna texter med både fakta och fantasi."

4:an

I klass 4 är Lena Winter lärare och Annika Karlgren assistent

"I vår klass jobbar vi med allt från att utvecklas i det svenska språket till att lära oss mer om Sverige, vår historia och våra traditioner. Vårt motto är, det ska vara kul och lärorikt!"

Lena Winter
Marie
Maria Palm
Kristel Käärames

5:an

I klass 5 är Heidi Heidcamp Martin lärare och Monika Dutt assistent.

 

"I klass 5 'reser' vi i Norden och lär känna Sveriges grannländer. Vi är duktiga på att skriva och berätta historier och kan mycket om Sverige!"

6 - 8:an

I klass 6-8 arbetar Marcus Björkqvist som lärare

 

"Vi blandar lektionerna med allvar och ibland även med lärande lekar. Vi pratar om Sveriges historia, geografi, uppmuntrar läsandet och skrivandet om än i olika storlekar."

Heidi Heidkamp

 

Kontakta oss

Svenska Skolföreningen i Singapore bedriver svenskundervisningen i lokaler på

Stamford American International School.

Adress: 1 Woodleigh Lane, 357684, Adams Building, plan 6.

 

E-post adress

info@svenskaskolansingapore.se