Lärare

Lärare

 

 

Personalstyrkan på Svenska Skolan kan se olika ut från år till år, men gemensamt för majoriteten som arbetar hos oss är att de har pedagogisk kompetens och/eller erfarenhet från skolvärlden samt är mycket engagerade i verksamheten. Vi arbetar utifrån att alla klasser ska ha en lärare och en assistent.

Förskoleklassen

 

Förskoleklassen består i år av Annelie Nikou som också är vår huvudlärare. Kerstin Bengtsson är assistent. "Vi i förskoleklassen jobbar mycket med bokstäver och bokstavsljud. Sång och lek är ingredienser som vi gillar att krydda våra lektioner med!"

Annelie Nikou
Maria Sehlin
Kerstin Dahl
Annika Larsson
Annika Larsson

1:an

I år är Maria Palm lärare och Caroline Nordahln, Håkan Gärdenfors och Natalie Nikou assistenter. "I ettan lär vi oss att skriva, lyssna och berätta. Vi pratar om rimord, årstider, traditioner, geografi och djur. Genom samarbete och lek fokuserar vi vår energi!"

2:an

I klass 2 är Annika Larsson lärare och Sandra Hansson assistent.

"I tvåan har vi temaveckor om den svenska naturen och forntiden. Vi lär oss också att uppfatta den röda tråden när vi läser och övar på att skriva egna texter med både fakta och fantasi."

Malin Lager
Malin Lager
Camilla Olsson
Åsa Svedenklint

3:an

 

I klass 3 är Lina Portnoff lärare och Malin Lager asisstent .

 

"I år tre bekantar vi oss med fiskar, grod-och kräldjur. Vi fortsätter vår resa genom forntiden och besöker brons-och järnåldern. På ett lustfyllt sätt utvecklar vi förmågan att tala och skriva på svenska!"

4:an

I klass 4 är Lena Winter lärare och Marie Hagén assistent

"I vår klass jobbar vi med allt från att utvecklas i det svenska språket till att lära oss mer om Sverige, vår historia och våra traditioner. Vårt motto är, det ska vara kul och lärorikt!"

Lena Winter
Marie
Maria Palm
Kristel Käärames

5:an

I klass 5 är Susanna Sternberg lärare och Clara Carlsson assistent.

 

"I klass 5 'reser' vi i Norden och lär känna Sveriges grannländer. Vi är duktiga på att skriva och berätta historier och kan mycket om Sverige!"

6 - 8:an

I klass 6-8 arbetar Heidi Heidikamp som lärare och Monika Dutt är assistent.

 

"Vi blandar lektionerna med allvar och ibland även med lärande lekar. Vi pratar om Sveriges historia, geografi, uppmuntrar läsandet och skrivandet om än i olika storlekar."

Heidi Heidkamp
Monika Dutt
Carina Johansson

Sofia Distans

I år är Gitte Faldemo handledare för Sofia Distans Klassen för 8:or och 9:or.

 

"Sofia Distans är upplagt som självstudier men det blir roligare att plugga i grupp där man kan diskutera med kompisar. Ibland är det enklare att få stöd och uppföljning av en handledare som inte är ens förälder."

Kontakta oss

Svenska Skolföreningen i Singapore bedriver svenskundervisningen i lokaler på

Stamford American International School.

Adress: 1 Woodleigh Lane, 357684, Adams Building, plan 6.

 

E-post adress

info@svenskaskolansingapore.se