Lektionstillfällen

Lektionstillfällen

Meddela sjukdom och annan frånvaro till respektive lärare eller eventuell föräldrarepresentant.

Det krävs minst 70% närvaro för att få intyg om deltagande i kompletterande svenskundervisning. Inga giltiga betyg i svenska utfärdas.

Eleverna får läxor och uppmuntras att läsa något på svenska under veckorna.

Eleverna får gå upp till klassrumskorridoren tidigast kl. 15.55.

Eleverna måste hämtas kl. 17.45. Svenska Skolan kan inte ta ansvar för de elever som inte hämtas i tid. Vid ev. försening, ring läraren så att berörd elev kan meddelas om detta.

Läsåret 2017 / 2018 (observera att datumen kan komma att ändras)

 

Höstterminen 2017

 

Aug: 31.Upprop & lektion kl 16:00 på Stamford. Mer info följer.

 

Sep: 7, 14, 21, 28

 

Okt: 5, 12 (19 & 26 är det lov)

 

Nov: 2, 9, 16, 23, 30

 

Dec: 7, 9 (observera att lördagen 9/12 är det Lucia-avslutning, mer info följer. Tillfället den 14/12 utgår därmed ).

 

Vårterminen 2018

 

Jan: 11, 18, 25

 

Feb: 1, 8, 22 (15 är det CNY-lov)

 

Mars: 1, 8, 15, 22

 

April: 19, 26 (sista veckan i mars samt de två första i april är det påsklov/springbreak)

 

Maj: 3, 10, 17, 24 (lördagen den 26/5 är det skolavslutning, mer info följer)

 

Kontakta oss

Svenska Skolföreningen i Singapore bedriver svenskundervisningen i lokaler på

Stamford American International School.

Adress: 1 Woodleigh Lane, 357684, Adams Building, plan 6.

 

E-post adress

info@svenskaskolansingapore.se