Evenemang och samarbeten

Evenemang och Samarbeten

 

Varje år arrangerar Svenska Skolan en julavslutning med Lucia tåg. Du kan läsa mer om årets luciatåg här. Vi arrangerar också en skrivtävling i Samarbete med SWEA, familjedagar samt en sommaravslutning för alla barn.

 

Varje år håller Svenska Skolföreningen ett årsmöte för alla medlemar då vi bland annat presenterar året som gått i en årsberättelse, vi väljer in styrelsemedlemar och beslutar om budgeten. Årsmötet hålls i october och inbjudan skickas ut med via email. Du kan läsa mer om årsmötet 2016 här.

 

Svenska Skolan i Singapore samarbetar med andra Svenska organistioner i Singapore för att främja gemenskapen och förstärka känslan av tillhörighet med Sverige. Om du är ett Svenskt företag eller organisation i Singapore kontakta gärna oss så kan vi diskutera hur vi kan hjälpa varandra.

 

 

 

Fika Swedish Cafe and Bistro har sponsrat flera av Svenska Skolans evenemang så som avslutningar och Lucia.

IKEA sponsrar julmust och annat gott till våra skolavslutningar. Det är vi väldigt tacksamma för!

Vi är otroligt tacksamma för vårt samarbete med Fika, Swedish Cafe and Bistro.

Kontakta ordförande för Svenska Skolföreningen för att diskutera eventullt samarbete.

Vi samarbetar med Svenska Ambassaden i Singapore för att planera Sveriges Nationaldags firande. 2016 hölls firandet på Swiss club.

Varje år organiserar Svenska Skolan en skrivtävling tillsammans med SWEA för alla barn i Singapore.

 

Genom tävlingen vill vi främja det svenska språket och inspirera barnens och ungdomarnas kreativitet och skrivglädje.

I maj 2016 hade vi skolavslutning i Reagan Theatre på Stamford. Det var väldigt vackert.

Kontakta oss

Svenska Skolföreningen i Singapore bedriver svenskundervisningen i lokaler på

Stamford American International School.

Adress: 1 Woodleigh Lane, 357684, Adams Building, plan 6.

 

E-post adress

info@svenskaskolansingapore.se