Föreningsstämma 2017

Föreningsstämma

Svenska Skolans Föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 23 februari klockan 18.00. Vi kommer att vara i biblioteket i Adams Building, våning 7.

 

Under föreningsstämman kommer vi att rösta in tre nya styrelsemedlemmar samt besluta om förändringen i paragraf 3 som diskuterades på årsmötet i höstas.

 

Här finner du dagordning, valberedningens förslag på nya styrelsemedlemmar, våra stadgar med nytt förslag samt en fullmakt som du måste fylla i om du inte har möjlighet att närvara på mötet. Du kan lämna fullmakten till någon utav styrelsemedlemmarna eller någon som kommer till mötet.

 

Kontakta oss

Svenska Skolföreningen i Singapore bedriver svenskundervisningen i lokaler på

Stamford American International School.

Adress: 1 Woodleigh Lane, 357684, Adams Building, plan 6.

 

E-post adress

info@svenskaskolansingapore.se