Årsmöte 2016

Årsmöte 2016

Svenska Skolföreningen i Singapore hade årsmöte tisdagen den 4 oktober 2016 på Fika Swedish Café and Bistro.

 

 

Verksamhetsberättelsen

 

Här är verksamhetsberättelsen från läsåret 2015-2016

Nya Stadgar

Styrelsen har granskat SSfS Stadgar och har med hjälp av en expert tagit fram förändringar av Skolföreningens stadgar för att bättre matcha hur verksamheten ser ut idag. Förändringar diskuterades på årsmötet och alla punkter utom §3 valdes in. Föreningen kommer att hålla ett extra årsmöte i januari för att besluta om §3.

Kontakta oss

Svenska Skolföreningen i Singapore bedriver svenskundervisningen i lokaler på

Stamford American International School.

Adress: 1 Woodleigh Lane, 357684, Adams Building, plan 6.

 

E-post adress

info@svenskaskolansingapore.se