Anmälan

För att delta i den kompletterande undervisningen i svenska vid Svenska Skolan krävs följande enligt SSfS:

 

- att minst en förälder är svensk eller finsk medborgare

- att svenska är ett levande språk i hemmet, dvs. att eleven dagligen pratar svenska hemma

- att eleven för sin ålder har grundläggande kunskaper i svenska språket

- ett aktivt föräldraengagemang i Svenska Skolan

 

I enlighet med det svenska skolsystemet kommer barnet/barnen att placeras i den årskurs som

hans/hennes årskull tillhör i Sverige. Skolavgiften är $450 per läsår vilket helst betalas med check på uppropet. Det är också möjligt att betala med kontanter.

 

Svenska Skolföreningen i Singapore (SSfS)

Kontakta oss

Svenska Skolföreningen i Singapore bedriver svenskundervisningen i lokaler på

Stamford American International School.

Adress: 1 Woodleigh Lane, 357684, Adams Building, plan 6.

 

E-post adress

info@svenskaskolansingapore.se